Çözümlü Diferansiyel Denklemler Kitabı – Prof. Dr. Adnan BAKİ Editörlüğünde

dif denk kitap

Çözümlü Diferansiyel Denklemler kitabı fen, eğitim ve mühendislik fakültelerinin lisans programlarında okutulan Diferansiyel Denklemler dersinin içeriklerine uygun olarak hazırlanan bir kaynak kitap niteliğindedir. Bu çalışma Prof. Dr. Adnan BAKİ editörlüğünde lisans programlarında diferansiyel denklemler dersini okutan Prof. Dr. İhsan Ünver ve Öğr. Gör. Cemal Yazıcı’nın 40 yılı aşkın deneyimlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu kitap çok sayıda çözüm örnekleri içermesi bakımından hem Diferansiyel Denklemler dersini okutan öğretim elemanları için hem de bu dersi alan öğrenciler için kapsamlı bir cevap anahtarı özelliği taşımaktadır.

COMMENTS