Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Petek AŞKAR

Konu: Karmaşık ve Dinamik bir Kavram: Okuryazarlık

Prof. Dr. Petek Aşkar,  eğitimini TED Ankara Koleji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. ODTÜ de Eğitim Bölümü, daha sonra ise  Eğitim Bilimleri-Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent ve doçent,  Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Matematik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı’nda  doçent ve  profesör olarak çalışmıştır. Akademik çalışmalarını, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde sürdürdükten sonra, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesinde  kurucu dekan olarak çalışmıştır.
Dr. Aşkar’ın , ölçme ve değerlendirme, matematik eğitimi, bilgisayar destekli eğitim, e-öğrenme konularında yurt dışı ve yurt içinde çok sayıda yayını bulunmaktadır. Öğretim görevinin yanı sıra, okullarda ve ulusal düzeyde eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile ilgili birçok projeye katılmıştır. Ayrıca Dr. Aşkar, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, TÜBİTAK, IBM, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. kurumlarda danışman, araştırmacı, yürütme kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Aşkar, evli ve iki çocuk annesidir.

Detaylı Bilgi