Çalıştay Programı

 

ÇALIŞTAY 1: Matematik Öğretiminde Dinamik Yazılımlarının Kullanımı

Cabri 3D’den ThinkerPlot’a kadar geniş bir yazılım yelpazesini oluşan bu çalıştay 4 bölümden oluşacaktır. Her bir bölümün ana teması ve yürütecek kişi aşağıda verilmiştir.

İlkokulda Geogebra Kullanımı: Bayburt Üniversitesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği öğrencileri tarafından geliştirilen GeoGebra dinamik çalışma yapraklarının tanıtımı yapılarak, gerek tasarım gerekse senaryolarının hazırlık aşamasında karşılaşılan teknik sorunlar tartışılacaktır. Çalıştay teknoloji kullanımı ile ilgilenen öğretmen, akademisyen ve öğretmen adaylarına açıktır.

Zekeriya KARADAĞ
Mehtap Cansu BAYMAN
Ramazan BEREKET
 
Matematiksel akıl yürütmede Dinamik Yazılımlarının yeri: Matematiksel akıl yürütmeyi desteklemek için Dinamik Yazılımların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar tartışılacaktır. Katılımcıların en az bir dinamik yazılımın kullanımı üzerinde kabul edilebilir düzeyde tecrübeli olmaları beklenmektedir. Katılımcıların derslerinde ya da araştırmalarında dinamik yazılımlardan yararlanma yöntemlerini paylaşmaları istenecek ve bu yöntemlerin akıl yürütmeyi ne kadar desteklediği ve daha çok desteklemesi için yapılması gerekenler üzerinde tartışılarak ortak bir sonuca ulaşılmak hedeflenmektedir. Tolga KABACA
Muharrem AKTÜMEN
 

Cabri 3D ile  Uzay Geometrisi:Bu çalıştayın amacı, dinamik geometri yazılımlarından biri olan Cabri 3D aracılığıyla uzay geometrisi kavramlarıyla ilgili örnek etkinlikleri katılımcılarla beraber gerçekleştirmektir. Bu kapsamda amacımız, somutlaştırılması ve görselleştirilmesi zor olan bazı kavram ve özelliklerin öğretiminde alternatif bir yöntemi katılımcıların dikkatlerine sunmaktır.   Çalıştaya katılmak isteyenlerin Cabri 3D yazılımı hakkında temel bilgilere sahip olması önerilir.

İbrahim KEPCEOĞLU
İlyas YAVUZ
 
TinkerPlots ile İstatistiği Keşfetmek: Bu çalıştayın hedefi bir dinamik istatistik yazılımı olan TinkerPlots’un sınıf içerisinde ilk ve orta okul öğrencilerinin istatistik temellerini atmasına nasıl yardımcı olacağını tanıtmak ve katılımcılarla beraber örnek çalışmalar üzerinde deneyim kazanmaktır. TinkerPlots matematik derslerindeki istatistik konularını hedefler görünse de araştırma verilerinin yoğunlukla kullanıldığı fen ve sosyal bilgiler dersleri için de uygun bir ortam oluşturacaktır. Çalıştay dahilinde:
  • Verilerin TinkerPlots'a yüklenmesi ve veri kartları
  • Temel grafik gösterimlerinin oluşturulması ve yorumlanması
  • Grupların karşılaştırılması
  • İlişkilerin incelenmesi

konuları üzerinde etkinlikler yapılacaktır. Bu etkinlikler sonunda olası proje konuları üzerine tartışma ortamı da oluşturulacaktır.

Serkan ÖZEL
Z. Ebrar Yetkiner ÖZEL
Emin AYDIN
Ali DELİCE
 

Konu

Yürütücüler

Tarih

ÇALIŞTAY 2: Matematik Öğretme Bilgisinin Ölçülmesi

Bu çalıştay 5 bölümden oluşacaktır. Her bir bölümün ana teması ve yürütecek kişi aşağıda verilmiştir.

Matematiği Öğretme Bilgisi ve Bileşenleri: Matematiği öğretme bilgisi bileşenlerine bağlı olarak tanımlandıktan sonra alt bileşenlerin göstergeleri örneklerle tartışılacaktır.

Müjgan BAKİ  
Cebir Bilgisinin Ölçülmesi: Derya ÇELİK  
Matematik Eğitimi Araştırmalarında Matematiği Öğretme Bilgisinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Çalıştayın bu kısmında matematik eğitimi literatüründe (ve genel olarak alan eğitimi literatüründe)  öğretme bilgisinin yöntem olarak nasıl incelendiği ve ne gibi tekniklerin kullanıldığı üzerinde durularak, her bir tekniğin sınırlamaları ele alınacaktır. Katılımcılara veri setleri sunulacak ve matematiği öğretme bilgisinin değerlendirilmesi uygulamalı olarak örneklendirilecektir. Hatice AKKOÇ
Sibel YEŞİLDERE İMRE
 
Matematik alan ve pedagojik alan bilgisini ölçmeyi hedefleyen testlerin incelenmesi: Burada hem bir ülke içinde kullanımı için geliştirilmiş olan testler (MKT ve COACTIVE) hem de uluslararası testlerden (TEDS-M ve FISTMATH) örnek sorular ile incelenecektir. Fatma ASLAN TUTAK  
ÇALIŞTAY 3:Türk Kültüründeki Çocuk Oyunları ve Matematik
   
Bu çalıştayın amacı kültürel mirasımız olan geleneksel Türk çocuk oyunlarını matematik öğretiminde bir araç olarak kullanmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalıştay kapsamında Türk kültüründeki çocuk oyunları oynanacak ve bu oyunlar matematik kazanımlarıyla ilişkilendirilerek, oyunların matematik derslerinde nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır. Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Tuğba BARAN
Beyda TOPAN
Figen BOZKUŞ
Funda AYDIN GÜÇ
 

 

Katılımcılara Not: 3. çalıştayın amacına uygun olmak koşuluyla öğrencilerinizle çekilmiş oyunlarınızı bizimle paylaşırsanız biz de bu oyununuzu çalıştayda diğer katılımcılarla paylaşabiliriz. Bunun için önerilerinizi tugbrn@gmail.com veya fundaydin05@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

 

ÇALIŞTAY 4: Tasarım Deneyi (Design Experiment) bağlamında öğretmen yetiştirme programına etkinlik entegrasyonu
   
Çalıştayın metodolojisi son yıllarda önem kazanan tasarım deneyi üzerine kuruludur. Tasarım deneyi bu çalışmada öğretmenlerin, hazırladıkları etkinliklerin dersin temel bileşenleri ile ilişkilerinin farkında olarak oluşturdukları, kontrollü öğrenme ortamları olarak tanımlanmıştır. Amacımız çerçevesi yukarıdaki cümlede ifade edilen tasarım deneyinin bazı öğretmen yeterlilikleri ve becerilerine katkısını araştırmaktır. Bu çalıştayda bu yeterlilik ve becerilerin en önemlilerinden olan etkinlik seçebilme ve bu etkinliklerin neden ve nasıl öğrenme kazanımlarını sağlayacağı hakkında hipotez üretebilme becerisine odaklanıldı. Çalıştayda ayrıca bir öğretmen adayı deneyimlerinden bahsedecektir.
Y.Doç.Dr. Gülseren Akar-Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Delice- Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Emin Aydın-Marmara Üniversitesi
 

Çalıştaylar ile ilgili bilgi için Doç.Dr. Selahattin ARSLAN (selaharslan@yahoo.fr) ile iletişime geçiniz..