Sempozyum Konuları  
 

Sempozyum Ana Teması:
Matematiği Öğretme Bilgisinin Ölçülmesi

Temalar:

 • Matematiksel Düşünme
 • Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Öğretim Programları
 • Matematik ve Dil
 • Matematiğin Uygulamaları
 • Matematik Tarihi
 • Öğretmen Eğitimi
 • İspat/ispatlama
 • Problem çözme
 • Matematiksel modelleme
 • İnanç ve Tutumlar
 • Öğrenme ve Öğretme