Poster Hazırlama ve Posterlerin Sunumu

 • Poster Boyutları: Sunulacak posterlerin boyutu 70 x 90 cm ölçüsünde ve dikey olarak tasarlanmalıdır.
 • Başlık: Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu
 •  olarak yazılmalıdır.
 • Amaç açıkça ifade edilmeli, uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile verilmelidir.
 • Posterler 1 metre yakından okunabilecek şekilde yazı puntosuna sahip olmalı ve zemin rengi yazıların okunmasına engel teşkil etmemelidir.
 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi metin içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 • Posterler
 • Başlık, yazar adları ve adresleri
 • Giriş ve araştırmanın amacı
 • Yöntem
 • Bulgular ve Tartışma
 • Sonuçlar kısımlarını içermelidir.

 Tüm posterler programda belirlenen saatlerde sergilenecektir. Posteri sunacak kişi sempozyum programında yer alan saatte posterinin başında bulunmalıdır.