Full Text e-Book has been released

Please click for the full text book.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Computer and Mathematics Education.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Computer and Mathematics Education.

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmat2019@gmail.com.

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmat2019@gmail.com.

MoNE Support for Turkish Teachers' Participation in Scientific Meetings

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız
 
Click here to see the symposium full text e-book.

Dear Colleagues,

We are happy to announce 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) organized by Turkbilmat Education Services and will be held on September 26-28, 2019 in Çeşme hosted by Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education.

TURCOMAT symposiums have become a biannually tradition in the field of mathematics education and educational technologies and become knowledge festivals in which contemporary information, experiences and approaches are shared with the contribution of you. No doubt, these exchanges will contribute to the emergence of new ideas in the field of mathematics education and to the rising of original projects.

Like the previous symposiums, the 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) will host new developments, trends, researches and discussion on education technologies and mathematics education fields. Symposium language is Turkish (including Azeri, Kyrgyz, Kazakh, Uzbek and Turkmen Turkish) and English.
20-minute oral presentations and 60-minute presentations of completed postgraduate theses or research projects as part of "Comprehensive Research Studies" as well as poster presentations will be organized. Any study submitted to the symposium will be reviewed by two members of scientific committee. Original studies selected among the accepted proceedings after reviewing process will be considered primarily in the evaluation by the sponsor journals.

Thank you in advance for your contribution to the world of science with your professional experience and your studies by attending the 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TÜRKBİLMAT-4) which will be held at Altın Yunus Cesme Touristic Facility in a cute county of İzmir, Cesme, from 26 to 28 September of 2019. For detailed information, please surf the website.

Sincerely
 
Prof. Dr. Adnan Baki
Chairman of the Symposium Organizing Committee

Symposium Theme: Mathematics Education 4.0

Important Dates

 • Deadline for Abstract Submission
  June 16, 2019
 • Notification of Abstract Submission
  July 1, 2019
 • Deadline of Registration Fee
  July 31, 2019
 • Deadline of Accommodation Fee
  July 31, 2019
 • Notification of Symposium Program
  September 1, 2019
 • Symposium Date
  September 26-27-28, 2019