TÜRKBİLMAT-4 - ÇalıştaySempozyumda çalıştay düzenlemek isteyen katılımcıların Prof. Dr. Selahattin Arslan (selaharslan@gmail.com) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

Çalıştay 1: Herkes için FeTeMM
 
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun olan Prof. Dr. Salih Çepni, 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında profesör olan Çepni, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI
 
1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği programını kazandı ve 1992 yılında buradan mezun oldu. 1992 – 1997 yılları arasında Trabzon Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Akçaabat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde fizik öğretmenliği yaptı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı ve 1999 yılında yine aynı fakültede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında fizik eğitimi alanında doçent unvanını alan yazar, 2016 yılından bu yana ise Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde fen bilgisi eğitimi alanında profesör olarak görevini sürdürmektedir. Yazarın fen ve fizik eğitimi alanlarında birçok makale, bildiri ve kitabı bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora türünde çok sayıda teze danışmanlık görevi yapan yazar evli ve 3 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Miraç AYDIN
1981 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Programından mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktorasını fen eğitimi alanında Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğreti üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmacı, eğitim teknolojilerinin fen sınıflarına entegrasyonu, proje tabanlı fen öğretimi,eğitsel robotik uygulamaları ve bilgisayar destekli nitel veri analizi gibi alanlarda çalışmalar sürdürmektedir.


Çalıştay 2: LabSTAR ve Diğer Yeni Nesil Matematiksel Modelleme Araçları ile STEM

Çalıştay Ekibi: Doç Dr M. Sencer Çorlu (Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM), Senem Süral (Uğur Okulları), Duygu Kavvas (İSTEK Okulları), H. Sinem Boyacı (Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM),  Tonguç Özdaş (Amerikan Robert Koleji), Uğur Mert (SEV Amerikan Koleji), ve Yunus Emre Doğan (Hisar Okulları).
Doç. Dr. M. Sencer Çorlu
Doç. Dr. M. Sencer Çorlu, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSTEM) Müdürü ve Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesidir. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra matematik, fen bilgisi (life science & earth science) ve bilişim teknolojileri öğretmenliği yapmıştır. Doktorasını tamamladığı Texas A&M Aggie STEM Center bünyesinde öğretmen eğitimi programları geliştirmiş ve yönetmiştir. Sonrasında Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde 2012-2016 yılları arasında görev yapmış ve Türkiye'nin önde gelen özel okullarında görev yapan bir çok matematik öğretmeninin yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur.


Çalıştay 3: Matematik Eğitiminde Yenilikçi Teknoloji Uygulamaları
 
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Bozkurt
2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Yalova ilinde MEB’e bağlı bir lisede üç yıllık öğretmenlik deneyiminden sonra YLSY bursu ile yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere İngiltere’ye gitmiştir. 2010 yılında Warwick Üniversitesinde, 2012 yılında Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimlerini ve 2016 yılında Cambridge Üniversitesi'nde doktora eğitimi çalışmalarını matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonu üzerine tamamlamıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonu ve öğretmen eğitimi konularında çeşitli araştırma ve yayınları bulunmaktadır.
Doç. Dr. Melike Yiğit Koyunkaya
2007 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı bölümde Topoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını 2009 yılında tamamlamıştır. YLSY bursu ile 2014 yılında Purdue Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Ana Bilim dalında doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başlamış ve 2019 yılında doçent ünvanını almıştır. Dr. Yiğit Koyunkaya özellikle matematik öğretmen eğitimi ve teknolojinin matematik eğitimine entegre edilmesi, yapılandırmacı öğrenme ve öğretme ve geometri öğrenimi ve öğretimi konularına ilgi duymakta ve bu alanlarda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
2009 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl yüksek lisansa başlayarak 2011 yılında K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun olmuştur. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalında başladığı doktora eğitimini 2015 yılında tamamlamıştır. 2010-2018 yılları arasında araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi olarak çalışmış ve 2018 yılında doçent unvanı almıştır. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları arasında matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonu ve dinamik yazılımların temel matematik kavramlarının öğreniminde kullanımı yer almaktadır.