TÜRKBİLMAT-6 - PanellerPanel I - Türkiye'de Matematik Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği
Moderatör: 
Prof. Dr. Adnan Baki

Panelistler:
Prof. Dr. Selahattin Arslan - Cumhuriyet Dönemi Talim Terbiye Kurulunun Matematik Öğretim Programı Geliştirme Çalışmaları
Dr. Müjdat Takıcak - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tevârüs Eden Matematik Felsefesi ve Matematik Eğitimi Anlayışı
Dr. Betül Semiha Takicak - Son Dönem Osmanlı Eğitim Hiyerarşisinde Matematik Eğitimi: Kurumlar ve Kişiler
Dr. Elif Akşan Kılıçarslan - Sentetik, vektörel ve analitik geometri programının farklı boyutlardan değerlendirilmesi

Panel II - Cumhuriyet Döneminde Matematik Öğretmeni Yetiştirme Pratikleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği
Moderatör: 

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

Panelistler:
Prof. Dr. Ahmet Kaçar - Cumhuriyet Döneminde Matematik Öğretmeni Yetiştirmede Mesleki Uygulamalar
Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu - Matematik Öğretmeni Yetiştirmedeki Yönelimler: Nereye Doğru?
Dr. Öğr. Üyesi Emre Ev Çimen - Benim Adım Öğretmen

Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir - Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştiren Okullar 
Sempozyum kapsamında panel önerilerinizi veya mevcut panellerde panelist olma taleplerinizi akkanyasar61@hotmail.com adresinden Prof. Dr. Yaşar Akkan'a iletebilirsiniz. Kabul edilen paneller için yazarlarla doğrudan iletişime geçilecektir.