Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/bilmat.org/httpdocs/turkbilmat2021/phpmailer/PHPMailerAutoload.php on line 45
TÜRKBİLMAT-5 Bildiri Gönderim Kuralları

TÜRKBİLMAT-5 - Bildiri Gönderim Kuralları  Not: Sisteme bildirilerinizi yükleme esnasında "Bildiri Türü" sekmesi altında 4 seçenek ile karşılaşacaksınız: Kapsamlı Araştırma, Tam Metin Bildiri, Özet Bildiri ve Poster Bildiri. Aşağıda bu bildiri türleri detaylı olarak tanımlanmıştır. Lütfen bildirilerinizi yüklerken aşağıdaki başlıkları göz önünde bulundurunuz.   
  Yazım Kuralları  
 
Kapsamlı Araştırma Çalışmaları İçin Kurallar
       
  Sempozyum kapsamında münferit çalışmalara, doktora tezlerine veya araştırma projelerine yer verilecektir.
1. Kapsamlı araştırma olarak sunulacak tez veya projelerin tamamlanmış ve ilgili kurumlarca (üniversite, TÜBİTAK, DPT, AB, vb.) onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Sunulacak kapsamlı araştırmalar, tam metin formatında, özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ile öneriler başlıklarını içerecek şekilde 3000-4000 kelime arasında Word dokümanı olarak hazırlamalıdırlar.
3. Kapsamlı araştırma olarak kabul edilen bildiriler yeniden değerlendirme sürecine alınmadan Sempozyum Tam Metin Bildiriler kitabında yer alacaktır.
4. Kabul edilen kapsamlı araştırmanın sunumuna 60 dakikalık bir süre verilecektir.
       
 
Tam Metin Sözlü Bildiri
       
  Sisteme yüklenecek ve tam metin sözlü bildiri olarak değerlendirilmesi istenen çalışmalar, özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler başlıklarını içerecek şekilde 3000-4000 kelime arasında Word dokümanı olarak hazırlanmalıdır. Tam metin sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler yeniden değerlendirme sürecine alınmadan Sempozyum Tam Metin Bildiriler kitabında yer alacaktır. Tam metin sözlü bildiri olarak kabul edilen bildirilerin sunumuna 20 dakikalık bir süre verilecektir.

Örnek Tam Metin Şablonu için tıklayınız.
       
 
Özet Bildiri
       
  Bildiri özetleri 500-1500 kelime arası Türkçe ve 200-500 kelime arası İngilizce olacak şekilde "Özet Bildiri" başlığı altında sisteme yüklenmelidir. Yazar(lar) çalışmalarının tam metin kitabında yer almalarını isterlerse en geç 20 Kasım 2025 tarihine kadar 3000-4000 kelime arasında ve özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler başlıklarını içerecek şekilde sisteme yüklemelidirler. Sisteme yüklenen bu bildiriler yeniden değerlendirme sürecine alınacaktır. Bu tarihe kadar tam metni sisteme yüklenmeyen çalışmalar tam metin kitabında yer almayacak, özet bildiriler kitabında yer alacaktır. Özet bildiri olarak kabul edilen bildirilerin sunumuna 20 dakikalık bir süre verilecektir.
 
Poster Bilgiri için Kurallar
       
 
 • Poster Boyutları: Sunulacak posterlerin boyutu 70 x 90 cm ölçüsünde ve dikey olarak tasarlanmalıdır.
 • Başlık: Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu
 •  olarak yazılmalıdır.
 • Amaç açıkça ifade edilmeli, uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile verilmelidir.
 • Posterler 1 metre yakından okunabilecek şekilde yazı puntosuna sahip olmalı ve zemin rengi yazıların okunmasına engel teşkil etmemelidir.
 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi metin içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 • Posterler
 • Başlık, yazar adları ve adresleri
 • Giriş ve araştırmanın amacı
 • Yöntem
 • Bulgular ve Tartışma
 • Sonuçlar kısımlarını içermelidir.
Tüm posterler programda belirlenen saatlerde sergilenecektir. Posteri sunacak kişi sempozyum programında yer alan saatte posterinin başında bulunmalıdır.