Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/bilmat.org/httpdocs/turkbilmat2023/phpmailer/PHPMailerAutoload.php on line 45
TÜRKBİLMAT-6 Announcements

TÜRKBİLMAT-6 - AnnouncementsFull-text proceedings book has now been released

Please click to view the full-text proceedings.

Proceedings book has now been released

Please click to see the proceedings book of the symposium.

The schedule of the symposium is available now.

Click for the schedule of the symposium.

Abstract submission extended

Dear Colleagues,
Although a large number of abstracts submitted to the system, we have decided to keep the paper submission system open until 23.59 on July 23, 2023, for those who plan to submit their papers but have not uploaded them yet.

Hope to see you in Kızılcahamam.

Prof. Dr. Adnan Baki
Chairman of the Symposium Organizing Committee

Turkish Airlines offers discounted fares to all participants as the Official Airline of the 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education. For reservation and ticketing, please visit the Turkish Airlines Promocode website. You can proceed with "005TKH23" by clicking on the promo code tab.

Turkish Airlines offers discounted fares to all participants as the Official Airline of the 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education. For reservation and ticketing, please visit the Turkish Airlines Promocode website. You can proceed with "005TKH23" by clicking on the promo code tab.

MoNE Support for Turkish Teachers' Participation in Scientific Meetings

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.
Sempozyumun bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirildiğine dair belge için tıklayınız.

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmatsempozyum@gmail.com.

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmatsempozyum@gmail.com.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Mathematics Education.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Mathematics Education.