Doktora Tez Savunması [Arş. Gör. Hilal ASLANBAŞ]

Ekibimiz üyelerinden Arş. Gör. Hilal ASLANBAŞ doktora tezini başarı ile savunarak Doktor unvanı almıştır. Kendisini tebrKafkas Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Hilal ASLANBAŞ doktora tezini başarı ile savunarak “Doktor” unvanı almışlardır. Kendisini, tez danışmanı Doç. Dr. Tuba GÖKÇEK’i, değerli tez jürisi üyeleri Prof. Dr. Adnan BAKİ, Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Doç. Dr. Selahattin ARSLAN ile Doç. Dr. Yaşar Akkan hocalarımızı tebrik ederiz.ik eder başarılarının devamını dileriz

77