Projeler

Proje Adı Dönem
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretme Bilgi ve
İnançlarının Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Karşılaştırılması
2014-
Matematik Bölümü Öğrencilerinin Gerçek Yaşamda Matematiği Kullanma
Becerilerinin Yorumlaması: Bir Karşılaştırma (Cross -Age) Çalışması
2014-
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojiyi Öğretime Entegre
Etme Sürecindeki Gelişimlerinin İncelenmesi
2013-
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde Görme Engelli
Öğrenciler İçin Kütüphane Bölümü Oluşturulması
2013-
Üniversite Öğrencilerinin İstatistiksel Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi 2013-
Matematik Öğretmeni Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersinde Materyal
Kullanımlarına İlişkin Becerileri
2013-
Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretme Bilgilerinin Alan Bilgisi ve Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi: Cebir Öğrenme Alanı Örneği 2012-2014
Cebir Geçiş Etkinliklerinin Geliştirilmesi, Tasarlaması ve Değerlendirilmesi 2012-
Geometri Dersi Öğretim Programında Öngörülen Öğretim Sürecinin Analizi 2012-
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin
Geliştirilmesi
2012-2013
6. Sınıf Öğrencilerinin Müfredattaki Bazı Geometri Kavramlarını Öğrenmedeki Yeterlikleri:Trabzon ili Örneği 2011-2012
Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Dönem
Matematik Eğitimi Hakkındaki Düşünce, İnanç ve Sınıf İçi Etkinliklerinin İncelenmesi
2010-2012
Geleceğin Öğretmenlerinin Derslerinde Somut Materyalleri Kullanmalarının
Matematik Öğretimine Etkileri
2010-2012
4-5.Sınıf Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme
Yaklaşımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği
2008-2010
Matematik Öğretiminde Uyarlanabilir Zeki Web Tabanlı Eğitim Sisteminin Tasarlanması,Uygulanması, Değerlendirilmesi 2008-2011
6.Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Programı Hakkındaki Endişelerinin
Tespiti
2006-2007