Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/bilmat.org/httpdocs/turkbilmat2021/phpmailer/PHPMailerAutoload.php on line 45
TÜRKBİLMAT-5
 

Genel Kurul İlanı

Matematikj Eğitimi Derneği'nin Genel Kurulu, 30.09.2021 tarihinde Başkent Üniversitesinde saat 13.00′da aşağıdaki gündemle toplanacak, çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantı aynı gündemle 30.10.2021 tarihinde saat 13.00′da Lumos Deluxe Hotel Alanya / Antalya'da toplanacaktır.

Gündem

1. Açılış, yoklama ve divan heyetinin oluşturulması
2. Derneğin 2019-2021 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3. Derneğin 2019-2021 yıllarına ait denetleme kurulu faaliyetlerinin okunması
4. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi
5. Dilek ve temenniler.

Konaklama Hakkında

Değerli katılımcılar,

Katılımcıların konaklama tarihleri üzerinde yapacakları son değişiklik tarihi otel tarafından 21.10.2021 olarak belirlenmiştir.Bu tarihten sonra yapılacak değişikliklerde geri ödeme yapılmayacaktır.

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Bildirilerinizin değerlendirme sonuçlarını kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
 

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız
Sempozyumun bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirildiğine dair belge için tıklayınız.

Sempozyum ile ilgili görüş ve önerilerinizi bilmat2021@gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Sempozyum ile ilgili görüş ve önerilerinizi bilmat2021@gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Bilim kurulu tarafından değerlendirme sürecine uygun görülen ve hakem değerlendirme sürecini tamamlayan çalışmalar, Turkish Journal of Mathematics Education dergisi özel sayısında yayımlanacaktır.

Bilim kurulu tarafından değerlendirme sürecine uygun görülen ve hakem değerlendirme sürecini tamamlayan çalışmalar, Turkish Journal of Mathematics Education Dergisi özel sayısında yayımlanacaktır.

ÖNEMLİ DUYURU: Sempozyum özet kitabı yayımlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.


Çok Değerli Meslektaşlarım,

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Matematik Eğitimi Derneği ve Türk Matematik Eğitimi Dergisi tarafından 28-30 Ekim 2021 tarihlerinde Alanya’da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu’na sizleri davet etmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz.

Matematik eğitimi ve eğitim teknolojileri alanında gelenekselleşen TÜRKBİLMAT sempozyumları iki yılda bir sizlerin katkılarıyla güncel bilgilerin, deneyimlerin ve yaklaşımların paylaşıldığı bilgi şölenine dönüşmektedir. Kuşkusuz bu paylaşımlar matematik eğitimi alanında yeni fikirlerin doğmasına ve özgün projelerin yeşermesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Alanya’da Lumos Deluxe Resort Otelinin sağlayacağı sıcak ve samimi ortamında gerçekleştirilecek bu bilgi şöleni aynı zamanda pandemi döneminin sebep olduğu ayrılıklarımıza da son vereceğini umut etmekteyiz.

Önceki sempozyumlarda olduğu gibi 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu eğitim teknolojileri ve matematik eğitimi alanlarıyla ilgili yeni gelişmelere, eğilimlere, araştırmalara ve tartışmalara ev sahipliği yapacaktır. Sempozyum dili Türkçe (Azeri, Kırgız, Kazak, Özbek ve Türkmen Türkçeleri dâhil) ve İngilizcedir. Bu sempozyumda 20 dakikalık sözlü bildirilerin yanında “Kapsamlı Araştırma Çalışmaları” adı altında tamamlanmış lisansüstü tezlerinin veya araştırma projelerinin 30 dakikalık sunumlarına da yer verilecektir. Sempozyuma gönderilen her çalışma bilim kurulunda yer alan en az iki uzman akademisyen tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca, hakem değerlendirmesinden geçip sempozyumda sunulan bildiriler arasından seçilen özgün çalışmalar sponsor dergiler tarafından öncelikli olarak değerlendirme kapsamına alınacaktır.

Antalya’nın şirin ilçesi Alanya’da Lumos Delux Otelde 28-30 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu’na katılarak mesleki deneyim ve çalışmalarınızla bilim dünyasına yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla

Prof.Dr. Adnan BAKİ
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  31 Temmuz 2021
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  22 Ağustos 2021
 • Kayıt Ücretini Yatırmak için Son Gün
  10 Eylül 2021
 • Konaklama Ücretini Yatırmak için Son Gün
  10 Eylül 2021
 • Sempozyum Programının İlanı
  1 Ekim 2021
 • Kongre Tarihi
  28-29-30 Ekim 2021