Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/bilmat.org/httpdocs/turkbilmat2021/phpmailer/PHPMailerAutoload.php on line 45
TÜRKBİLMAT-5
 

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız
Sempozyumun bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirildiğine dair belge talebi için bilmatsempozyum@gmail.com adresinden bize yazınız.

Sempozyum ile ilgili görüş ve önerilerinizi bilmatsempozyum@gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Sempozyum ile ilgili görüş ve önerilerinizi bilmatsempozyum@gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Bilim kurulu tarafından değerlendirme sürecine uygun görülen ve hakem değerlendirme sürecini tamamlayan çalışmalar, Turkish Journal of Mathematics Education dergisi özel sayısında yayımlanacaktır.

Bilim kurulu tarafından değerlendirme sürecine uygun görülen ve hakem değerlendirme sürecini tamamlayan çalışmalar, Turkish Journal of Mathematics Education Dergisi özel sayısında yayımlanacaktır.


Çok Değerli Matematik Eğitimcileri,
 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Matematik Eğitimi Derneği ve Turkish Journal of Mathematics Education (TUJME) Dergisi tarafından 01-03 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu’na sizleri davet etmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz.
 
Matematik eğitimi ve eğitim teknolojileri alanında gelenekselleşen TÜRKBİLMAT sempozyumları iki yılda bir sizlerin katkılarıyla güncel bilgilerin, deneyimlerin ve yaklaşımların paylaşıldığı bilgi şölenine dönüşmektedir. Kuşkusuz bu paylaşımlar matematik eğitimi alanında yeni fikirlerin doğmasına ve özgün projelerin yeşermesine katkı sağlayacaktır. Son yıllarda hepimizin şahit olduğu gibi yapay zekâ her alanda hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Yapay zekâ ile birlikte modern bilgi işlem sistemlerinin temelini oluşturan enformasyon matematiğinin ilgi odağında da; “zihnin matematiksel bir modeli olabilir mi” veya “düşüncenin matematiksel bir formülü olabilir mi?” gibi yeni sorular yer almaya başlamıştır. Matematik eğitimcileri olarak bu gibi sorulara biz de kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle sempozyumumuzun ana temasını “enformasyon matematiği” olarak belirledik. Sizlerin katılımlarıyla, Antalya’nın sıcak ve samimi ortamında matematik eğitiminin tüm boyutlarına yeni bir pencereden bakmış olacağız.
 
Önceki sempozyumlarda olduğu gibi 7. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-7) Sempozyumu eğitim teknolojileri ve matematik eğitimi alanlarıyla ilgili yeni gelişmelere, eğilimlere, araştırmalara ve tartışmalara ev sahipliği yapacaktır. Sempozyum dili Türkçe (Azeri, Kırgız, Kazak, Özbek ve Türkmen Türkçeleri dâhil) ve İngilizcedir. Bu sempozyumda Poster ve 20 dakikalık sözlü bildirilerin yanında “Kapsamlı Araştırma Çalışmaları” adı altında tamamlanmış lisansüstü tezlerinin veya araştırma projelerinin 60 dakikalık sunumlarına da yer verilecektir. Sempozyuma gönderilen her çalışma bilim kurulunda yer alan en az iki uzman akademisyen tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca, hakem değerlendirmesinden geçip sempozyumda sunulan bildiriler arasından seçilen özgün çalışmalar Turkish Journal of Mathematics Education tarafından öncelikli olarak değerlendirme kapsamına alınacaktır.

7. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-7) Sempozyumu’na katılarak mesleki deneyim ve çalışmalarınızla bilim dünyasına yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere bimat.org sayfasından ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla

Prof.Dr. Adnan BAKİ
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  31 Temmuz 2025
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  22 Ağustos 2025
 • Kayıt Ücretini Yatırmak için Son Gün
  10 Eylül 2025
 • Konaklama Ücretini Yatırmak için Son Gün
  10 Eylül 2025
 • Sempozyum Programının İlanı
  1 Ekim 2025
 • Kongre Tarihi
  1-3 Kasım 2025