Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/bilmat.org/httpdocs/turkbilmat2021/phpmailer/PHPMailerAutoload.php on line 45
TÜRKBİLMAT-5
 Genel Kurul İlanı

Matematikj Eğitimi Derneği'nin Genel Kurulu, 30.09.2021 tarihinde Başkent Üniversitesinde saat 13.00′da aşağıdaki gündemle toplanacak, çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantı aynı gündemle 30.10.2021 tarihinde saat 13.00′da Lumos Deluxe Hotel Alanya / Antalya'da toplanacaktır.

Gündem

1. Açılış, yoklama ve divan heyetinin oluşturulması
2. Derneğin 2019-2021 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3. Derneğin 2019-2021 yıllarına ait denetleme kurulu faaliyetlerinin okunması
4. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi
5. Dilek ve temenniler.

Konaklama Hakkında

Değerli katılımcılar,

Katılımcıların konaklama tarihleri üzerinde yapacakları son değişiklik tarihi otel tarafından 21.10.2021 olarak belirlenmiştir.Bu tarihten sonra yapılacak değişikliklerde geri ödeme yapılmayacaktır.

Announcement of Accepted Presentations

You can view the status of your presentation proposals by logging in through your user name and password.

MoNE Support for Turkish Teachers' Participation in Scientific Meetings

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.
Sempozyumun bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirildiğine dair belge için tıklayınız.
 

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmat2021@gmail.com.

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmat2021@gmail.com.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Mathematics Education.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Mathematics Education.

Dear Colleagues,

We are excited and happy to invite you to the 5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-5) organized by the Mathematics Education Association and the Turkish Journal of Mathematics Education, hosted by Bursa Uludağ University Faculty of Education. and will be held in Alanya on 28-30 October 2021.

TURCOMAT symposiums have become a biannually tradition in the field of mathematics education and educational technologies and become knowledge festivals in which contemporary information, experiences and approaches are shared with the contribution of you. No doubt, these exchanges will contribute to the emergence of new ideas in the field of mathematics education and to the rising of original projects. In addition, we hope that this organizasyon, which will be held in the warm and friendly atmosphere provided by Lumos Deluxe Resort Hotel in Alanya, will also put an end to our longing caused by the pandemic period.

Like the previous symposiums, the 5th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-5) will host new developments, trends, researches and discussion on education technologies and mathematics education fields. Symposium language is Turkish (including Azeri, Kyrgyz, Kazakh, Uzbek and Turkmen Turkish) and English. 20-minute oral presentations and 30-minute presentations of completed postgraduate theses or research projects as part of "Comprehensive Research Studies" as well as poster presentations will be organized. Any study submitted to the symposium will be reviewed by two members of scientific committee. Original studies selected among the accepted proceedings after reviewing process will be considered primarily in the evaluation by the sponsor journals.

Thank you in advance for your contribution to the world of science with your professional experience and your studies by attending the 5th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TÜRKBİLMAT-5) which will be held at The Lumos Deluxe Resort Hotel in a cute county of Antalya, Alanya from 28 to 30 October of 2021. For detailed information, please surf the website.Sincerely
 
Prof. Dr. Adnan Baki
Chairman of the Symposium Organizing Committee

 

Important Dates

 • Deadline for Abstract Submission
  July 31, 2021
 • Notification of Abstract Submission
  August 22, 2021
 • Deadline of Registration Fee
  September 10, 2021
 • Deadline of Accommodation Fee
  September 10, 2021
 • Notification of Symposium Program
  October 1, 2021
 • Symposium Date
  October 28-29-30, 2021