Full-text proceedings book has now been released

Please click to view the full-text proceedings.

Proceedings book has now been released

Please click to see the proceedings book of the symposium.

The schedule of the symposium is available now.

Click for the schedule of the symposium.

Abstract submission extended

Dear Colleagues,
Although a large number of abstracts submitted to the system, we have decided to keep the paper submission system open until 23.59 on July 23, 2023, for those who plan to submit their papers but have not uploaded them yet.

Hope to see you in Kızılcahamam.

Prof. Dr. Adnan Baki
Chairman of the Symposium Organizing Committee

Turkish Airlines offers discounted fares to all participants as the Official Airline of the 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education. For reservation and ticketing, please visit the Turkish Airlines Promocode website. You can proceed with "005TKH23" by clicking on the promo code tab.

Turkish Airlines offers discounted fares to all participants as the Official Airline of the 6th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education. For reservation and ticketing, please visit the Turkish Airlines Promocode website. You can proceed with "005TKH23" by clicking on the promo code tab.

MoNE Support for Turkish Teachers' Participation in Scientific Meetings

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.
Sempozyumun bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirildiğine dair belge için tıklayınız.

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmatsempozyum@gmail.com.

You can send your comments and suggestions about the symposium to bilmatsempozyum@gmail.com.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Mathematics Education.

The studies approved by the scientific committee and complete the peer-review process will be published in the special issue of Turkish Journal of Mathematics Education.

Dear Colleagues,

We are excited and happy to invite you to the 6th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-6) organized by the Mathematics Education Association and the Turkish Journal of Mathematics Education, hosted by Başkent University, Faculty of Education and will be held in Kızılcahamam on 28-30 October 2023.

TURCOMAT symposiums have become a biannually tradition in the field of mathematics education and educational technologies and become knowledge festivals in which contemporary information, experiences and approaches are shared with the contribution of you. No doubt, these exchanges will contribute to the emergence of new ideas in the field of mathematics education and to the rising of original projects. In addition, we will celebrate the 100th anniversary of the Republic of Türkiye in the warm and friendly atmosphere of the Patalya Resort Hotel in Kızılcahamam, and we will have a new perspective on all aspects of mathematics education in the 2nd century of the Republic of Türkiye

Like the previous symposiums, the 6th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-6) will host new developments, trends, researches and discussion on education technologies and mathematics education fields. Symposium language is Turkish (including Azeri, Kyrgyz, Kazakh, Uzbek and Turkmen Turkish) and English. 20-minute oral presentations and 60-minute presentations of completed postgraduate theses or research projects as part of "Comprehensive Research Studies" as well as poster presentations will be organized. Any study submitted to the symposium will be reviewed by two members of scientific committee. Original studies selected among the accepted proceedings after reviewing process will be considered primarily in the evaluation by the the Turkish Journal of Mathematics Education.

Thank you in advance for your contribution to the world of science with your professional experience and your studies by attending the 6th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TÜRKBİLMAT-6) which will be held at Patalya Resort Hotel in a cute county of Ankara, Kızılcahamam from 28 to 30 October of 2023. For detailed information, please look at the website.

 
Sincerely
Prof. Dr. Adnan Baki
Chairman of the Symposium Organizing Committee

 

Important Dates

 • Deadline for Abstract Submission
  July 23, 2023
 • Notification of Abstract Submission
  August 18, 2023
 • Deadline of Registration Fee
  September 15, 2023
 • Deadline of Accommodation Fee
  September 22, 2023
 • Notification of Symposium Program
  October 1, 2023
 • Symposium Date
  October 28-29-30, 2023