Doktora Tez Savunması [Arş. Gör. Beyda Topan]

Ekibimiz üyelerinden Arş. Gör. Beyda TOPAN doktora tezini başarı ile savunarak Doktor unvanı almıştır. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Ekibimiz üyelerinden On Dokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Beyda TOPAN doktora tezini başarı ile savunarak “Doktor” unvanı almıştır. Kendisini tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılarının devamını diliyoruz. Tez jürisi olarak kendilerini misafir ettiğimiz kıymetli matematik eğitimcileri Prof. Dr. Ali Sabri İPEK ve Dr. Öğr. Üyesi Funda AYDIN GÜÇ hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

117