Doktora Tez Savunması [Öğr. Gör. Serhat Aydın]

Öğr. Gör. Serhat AYDIN, doktora tez savunmasını başarı ile geçerek Doktor unvanı almıştır. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz

Enstitümüz Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimi gören, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Serhat Aydın, doktora tezini başarı ile savunarak “Doktor” unvanı almıştır. Tez jürisinde yer alan ve kendilerini misafir ettiğimiz çok değerli hocamız Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz