Matematik Eğitimi Araştırmaları Çalıştayı

7

17-19 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayın amacı, matematik eğitimi alanında doktora çalışmaları sürdüren, doktora yeterliği geçen ve tez aşamasındaki öğrencileri alanında uzman, tanınmış matematik eğitimcileriyle bir araya getirmek ve doktora çalışmalarıyla ilgili uzmanlardan dönüt almalarını sağlamaktır. Çalıştaya 24 katılımcı kabul edilecektir. Katılımcılar çalışma konularına göre gruplara ayrılarak grup çalışması içerisinde uzman matematik eğitimcileriyle üç gün boyunca çalışacaktır. Kabul edilen liste için tıklayınız.