“HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK EĞİTİM GÜNLERİ KAPSAMINDA PROJE ÖNERİSİ YARIŞMASI” için proje önerilerinin başvuruları başlamıştır

Giresun Üniversitesi’nden Duyuru:

Konu: “HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK EĞİTİM GÜNLERİ KAPSAMINDA PROJE ÖNERİSİ YARIŞMASI” için proje önerilerinin başvuruları başlamıştır. Başvurular 13 Mart 2015 tarihine kadar devam edecektir. Proje önerisine başvurular aşağıdaki konu/konular kapsamında yapılabilir.

• Eğitim

• Değerler Eğitimi (Barış/Sevgi/Ahlak.. vb. temalı)

• Doğa ve çevre eğitimi

• Kültürel değerlerin yaşama yansıtılması

• Eğitim şartlarının iyileştirilmesi

• Sosyal ve Beşeri Bilimler

• Fen ve Matematik

• Dil Eğitimi vb.

Kimler katılabilir?

Giresun’da öğrenim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri sadece bir proje önerisi ile yarışmaya katılabilirler.

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir (ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin proje önerisi başvurularında ilgili öğretmenleri danışman olarak görev yapabilir).

Projede danışman olması zorunlu değildir.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.