Matematiği Öğretmen Bilgisi Kitabı – İlk Baskısı çıktı.

matematigi-ogretme-bilgisi-adnan-baki__1201719738491185

 

Matematiği Öğretme Bilgisi

Toplumsal kalkınmamız, doğrudan kültürlü, erdemli, sosyal olaylara duyarlı, üreten, sorgulayan, problem çözen, yeniliklere açık bireylere sahip olmamıza bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında matematik eğitimi bir milli mesele olarak karşımızda durmaktadır. Çünkü matematik eğitiminin derdi toplumun matematik okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesidir.

Matematik okuryazarlığı bireyin muhakeme ve karar verme süreçlerini kullanarak verileri yorumlaması, zaman-mekân ilişkisi kurması, matematiği bir iletişim aracı olarak kullanması, problem çözmesi ve çevresindeki dünyayı doğru anlamasıdır. Matematik okuryazarı olmayan bir toplumun sağlıklı muhakemesi olur mu? Sağlıklı muhakemesi olmayan bir toplumun sağlıklı demokrasisi olur mu? Matematiği olmayan bir toplumun bilim yapması, bilgi üretmesi mümkün olur mu? Matematiği olmayan bir toplumun silikon vadisi olur mu?

Cevaplarını bildiğimiz bu soruların çözümünün sorumluluğunu matematik eğitimcisiolarak Prof. Dr. Adnan Baki her zaman omuzlarında hissetmiştir. 1994 yılında Londra Üniversitesinde doktorasını tamamladıktan sonra Türkiye’nin ilk matematik eğitimi doktorandı olarak yurda döndü. O günden bugüne matematik eğitimi adına yapılması gereken birçok şeyi yapmaya ve söylenmesi gereken birçok şeyi söylemeye çalıştı.

Matematik eğitimi alanında 80’in üzerinde yüksek lisans öğrencisi ve 40’ın üzerinde doktora öğrencisi yetiştirdi. Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası indeksli hakemli dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesinin yanında 4 kitabı bulunmaktadır. Yürütücülüğünü yaptığı 1001 TÜBİTAK projesi 2012 yılında TÜBİTAK tarafından örnek proje olarak ödüllendirilmiştir. 2009 yılında kurduğu uluslararası hakemli bir dergi olan Turkish Journal of Computer and Mathematics Education dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Ülkemizde matematik eğitimi alanında bilim insanlarının iki yılda bir toplanma adresi olan TÜRKBİLMAT Sempozyumlarını düzenlemektedir. Ayrıca, kurucusu olduğu Matematik Eğitimi Derneğinin iki dönem başkanlığını yapmıştır. Bu yoğun emeğin ve mesainin karşılığı olarak 2016 yılında mensubu olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından “üniversite özel ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Yazarın matematik eğitimi alanındaki birikimini yansıttığı bu kitap, matematik eğitimi adına yapılması ve söylenmesi gereken birçok şeyi içermektedir. Matematiğin öğrenilmesi ve öğretilmesiyle ilgilenen okurlarımızın bu kitapla birlikte mevcut matematiği öğretme bilgilerinin üzerine yeni bilgiler inşa edeceklerini ve mesleki gelişimlerinde yeni kapıların açılacağını ümit etmekteyiz.

COMMENTS