TÜRKBİLMAT – Matematik Tarihi ve Felsefesi kitabı çıktı

27Özellikle belirtmeliyiz ki bu kitap bir matematik kitabı değildir; matematik hakkında bir kitaptır. İnsanoğlu ne zaman matematik yapmaya başlamıştır? Matematik yapma ve matematiği kullanma belki de insanoğlunun konuşmayı öğrenmesi kadar eskidir. Tarihi bu kadar eski olan matematik ile yakından tanışabilmek amacıyla matematik tarihine ve felsefesine başvurduk. Eğer Leibniz’in anonim haline gelen “matematik olmaksızın felsefenin derinliklerine nüfuz edemeyiz. Felsefe olmaksızın matematiğin derinliklerine nüfuz edemeyiz. Her ikisi de olmaksızın herhangi bir şeye nüfuz edemeyiz.” anlamındaki vurgusu doğruysa bu kitapta izlediğimiz yol da doğru olacaktır.

Kitabın birinci bölümünde; matematiğin hangi tarihsel süreçlerden geçerek geliştiği ve bize nasıl ulaştığı tartışılmaktadır. Ünlü matematikçilerin hayatları, felsefeleri, yaptıkları, matematiğe katkıları yaşadıkları ülke ve kültürlere bağlı olarak tanıtılarak matematiğin medeniyetimizdeki ve düşünce dünyamızdaki yeri aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Matematiğin çok kültürlü bir ürün olduğu ön plana çıkarılarak matematik eğitiminde matematik tarihinin yeri üzerinde duruldu. Bu amaçla örnek etkinliklere yer verildi. Dik üçgenin kenarları arasındaki ilişkiyi Pythagoras mı buldu? Matematiğin ilk biçimsel kanıtlamaları kim tarafından yapıldı? Sıfır gerçek değerine ne zaman kavuştu? Pascal üçgeni mi Hayyam üçgeni mi? Türk-İslam matematikçilerinin matematiğin bugünkü halini almasındaki rolleri neler? Matematiğin ilk krizi neydi? Birinci bölümde bu ve benzeri soruların cevapları tartışılmaktadır.

İkinci bölümde ise matematiğin doğası ontolojik ve epistemolojik boyutlardan ele alınarak matematik felsefesinin matematik eğitimindeki rolü üzerinde duruldu. Matematiğin doğasıyla öğretimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Matematikçi kâşif midir mucit mi? Değerli olan matematik uygulanabilirliği olan matematik midir? Matematiksel doğru mutlak doğru mudur? Aynı anda 3 farklı geometri doğru olabilir mi? Çürütme bir matematiksel kanıtlama olamaz mı? Farklı matematik felsefeleri matematik eğitimini nasıl etkilemektedir? Hümanist matematik eğitimcisi okullarda nasıl bir matematik görmek istiyor? İkinci bölümde bu ve benzeri soruların cevapları tartışılmıştır.

Matematiği sevenlere, öğrenen ve öğretenlere yeni kapılar açacağını düşündüğümüz bu kitabın öğrenmek için okunulması dileğiyle…